Apple iPhone

Dịch vụ sửa chữa điện thoại iphone

” Apple Ra mắt sản phẩm đầu tiên từ năm 2006. Kể từ đó đội ngũ kỹ thuật Minh Thắng Mobile đã không ngừng nghiên cứu và đưa ra những giải pháp sửa chữa tốt nhất. Các bộ phận linh kiện chịu nhiều sự tác động trong quá trình sử dụng nên không tránh được việc bị hư hõng. Dưới đây là một số các bộ phận linh kiện mà đơn vị chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa và thay thế.”

iPhone của bạn đang lỗi bộ phận nào ?

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894

Model Thay pin mAh Mã pin
IP6 350 1810 _
IP6+ 450 2915 _
IP6s 350 1715 _
IP6s+ 450 2750 _
IP7 450 1960 _
IP7+ 500 2900 _
IP8 450 1821 _
IP8+ 500 2619 _
IPSE 2020     _
IPX 700 2716 _
IPXS 700 2658 _
IPXR 700 2942 _
IPXSM 900 3174 _
IP11 800 3110 _
IP11 Pro 800 3046 _
IP11PM 900 3969 _
IP12 MINI 800 2227 A2471
IP12/ 12Pro 900 2815 A2479
IP12PM 900 3687 A2466
IP13 Mini 900 2406 A2660
IP13 1000 3227 A2655
IP13 Pro 1000 3095 A2656
IP13PM 1200 4352 A2653
IP14  _  _  _
IP14 Plus _  _  _
IP14 Pro 1300 3200 A2866
IP14PM 1300 4323 A2830
 • Thời gian thay pin : 60 phút 
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Lưu ý : Thời gian xử lý máy chưa bao gồm thời gian tiếp nhận, kiểm tra báo thông báo các vấn đề phát sinh ( nếu có ). Tổng thời gian xử lý đôi khi có thể dài hơn so với dự kiến do các nhân viên kỹ thuật vẫn còn bận xử lý cho các khách hàng Đặt Lịch trước. Minh Thắng Mobile luôn ưu tiên cho các khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và đồng thời gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng nếu trong quá trình sửa chữa có phát sinh vấn đề về thời gian. Mọi đóng góp ý kiến quí khách có thể gửi thông tin về e-mail : [email protected] hoặc số máy 0962567894